– Fjerdeplassen opp fra i fjor er en fantastisk nyhet og et bevis på at vi er på rett vei med vårt digitaliseringsarbeid. Dette i kombinasjon med vårt samfunnsoppdrag gir resultater, sier direktør for Politiets IT-enhet og IT-direktør i politiet, Catherine Janson. Hun får støtte fra gode kolleger som setter ord på hvorfor de liker å jobbe med IT i politiet.

– Jeg får kombinert interessen min for teknologi og det å løse komplekse problemer sammen med andre - samtidig som jeg jobber for det viktige samfunnsoppdraget, sier personalleder Amund.

– Når jeg gjør en god jobb med IT-sikkerhet, kan det operative politiet gjøre en god jobb på gata. Det er mye spennende teknologi i politiet, og det skjer hele tiden noe nytt. Det stopper jo aldri, sier informasjonssikkerhetsrådgiver Gabriel.

– Vi kan skape verdi med å forenkle tungvinte ting ved hjelp av teknologi, og frigjøre kapasitet slik at politiet kan fokusere på de viktige tingene, sier teamleder Helene.

Flere kvinner

Janson konstaterer at stadig flere teknologer vil være med på den spennende utviklingen som skjer i politiet nå, enten det er i Kripos, PST, politidistriktene eller i Politiets IT-enhet.

– Også flere kvinner sier at politiet er deres drømmearbeidsgiver innen IT. Andelen kvinner som setter politiet på topp har steget med hele fem prosentpoeng. Det er en utvikling vi ønsker velkommen, sier hun.

Stor utvikling det siste året

Det er stor aktivitet på IT-siden i politiet, som er midt i en digital transformasjon. Politiets IT-enhet har organisert virksomheten for å kunne jobbe smidig med produktutvikling og kontinuerlig forbedring, og dermed levere brukerverdi raskere og hyppigere.

– Vi har vært gjennom en stor endring det siste året. Vi har fokus på gode utvikleropplevelser, vi jobber strategisk med bemanning og kompetanseutvikling og ikke minst satser vi stort på at politiet skal bli datadrevet. Når vi utvikler og videreutvikler løsninger jobber vi i tverrfaglige team sammen med brukerne og ulike fagdisipliner i politiet, slik at vi raskt kan skape mest mulig verdi for brukerne, sier Janson.

Hun understreker at virksomheten har et stort rekrutteringsbehov innen alt fra utvikling og design til sikkerhet.  

Best i offentlig sektor

Politiet kommer altså på fjerdeplass i kåringen, som også gir beste plassering i offentlig sektor.    

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Finn
  4. Politiet
  5. Sopra Steria

Politiets IT-enhet gratulerer konkurrentene med god plassering, og sender samtidig en varm gratulasjon til politiet som for sjette år på rad er på topp som Norges mest attraktive arbeidsgiver for jurister.

– Juristene gjør en svært viktig jobb for politiet, også i digitaliseringsarbeidet. Da er det et viktig bidrag at mange ønsker seg politiet som arbeidsgiver, avslutter hun.