Diplom most attractive empolyers og politiet på fjerdeplass
UNIVERSUM 2022: Politiet er på 4 plass innen IT.

Hvert år kårer Universum Norges mest attraktive arbeidsgivere innen kategoriene juss, helse, humanistiske fag, ingeniør og vitenskap, IT og business. Mens politiet har tronet øverst på listen for jurister siden 2017, klatrer politiet oppover på listen når erfarne yrkesaktive innen IT rangerer politiet.

– Fjerdeplassen opp fra i fjor er en fantastisk nyhet og et bevis på at vi er på rett vei med vårt digitaliseringsarbeid. Dette i kombinasjon med vårt samfunnsoppdrag gir resultater, sier direktør for Politiets IT-enhet og IT-direktør i politiet, Catherine Janson. Hun konstaterer at stadig flere teknologer vil være med på den spennende utviklingen som skjer i politiet nå.

– Vi har vært gjennom store endringer de siste 18 månedene. Vi har endret styringsmodell, arbeidsform og organisering. Dette som en plattform for gode og smidige arbeidsforhold for smarte folk. Vi digitaliserer nå kjernen av politiets oppgaver med fokus på problemløsning for brukere. Vi satser stort på at politiet skal bli datadrevet og har en ambisjoner om plattformer i verdensklasse, sier hun.

Best i offentlig sektor

Janson påpeker at kåringen omfatter IT i hele politiet, og at det er flust av spennende utfordringer for teknologer, enten det er snakk om politidistriktene, Kripos eller i Politiets IT-enhet, for å nevne noe.

– Det handler om alt fra digital etterforskning og analyse av elektroniske spor, arbeid med å bekjempe digital kriminalitet og trusler i det digitale rom - til å kontinuerlig utvikle løsninger som er kritiske og bidrar til å redde liv. Det er klart det gir mening å jobbe med IT-løsninger som støtter politiet i det viktige arbeidet, understreker hun.

Politiet kommer altså på fjerdeplass i kåringen, som også gir beste plassering i offentlig sektor.    

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Finn
  4. Politiet
  5. Sopra Steria

Trenger de beste

Politiets viktigste rolle er å skape trygghet for innbyggerne i Norge og til det trenger etaten de beste hodene. Både ute på patrulje og inne bak dataskjermen.

– Det er svært gledelig å se at vi er så attraktive blant erfarne IT-kandidater, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektøren peker på at politiet må møte fremtidens kriminalitet, og at digitalisering og IT-kompetanse er avgjørende.

– Dette viser at politiets arbeid med å utvikle seg i takt med samfunnet, bruke teknologi til å løse oppdraget og digitaliseringen av etaten har gjort oss til en attraktiv arbeidsgiver. Vi trenger de beste hodene for å være i forkant av kriminaliteten, tilføyer hun.

Politiet topper blant juristene

For sjette år på rad er politiet på topp i Universums kåring av Norges mest attraktive arbeidsgiver for jurister.

– Dette er ikke noe vi skal ta for gitt, men må gjøre oss fortjent til hvert eneste år. Samtidig er det veldig hyggelig, og en tillitserklæring, at juristene rangerer oss øverst, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Med en så tydelig førsteplass mener Bjørnland det er åpenbart at det å jobbe for en viktig samfunnsaktør er noe mange er opptatt av.

– Jeg tror samfunnsoppdraget vårt appellerer, også til jurister. Det er noe jeg selv kan kjenne meg igjen i, som utdannet jurist, sier Bjørnland.

– Man kommer raskt inn i saker og får raskt prosedere i retten, noe som gjør jobben som politijurist attraktiv og spennende.