Mannen er nå pågrepet og siktet for grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted  (§ 189 a) og andre brudd på våpenloven.

Siktede er kjent for politiet. Politiet har opprettet straffesak og iverksatt etterforskning for forholdene i siktelsen. Det er blant annet foretatt ransakelse på bopel hvor det er blitt funnet flere våpen. Av hensyn til den videre etterforskningen kan ikke politiet på nåværende tidspunkt gi ytterligere informasjon om saken.

Hva gjelder skuddutvekslingen blir denne nå etterforsket av Spesialenheten for politisaker. Øst politidistrikt kan derfor ikke uttale seg om hendelsesforløpet som førte til at siktede ble skutt.

Mannen har status som fornærmet og siktet. Han har derfor fått oppnevnt både bistandsadvokat og forsvarer.

---------------

Politiinspektør og leder for geografisk driftsenhet, Terje Didriksen kan siteres. Han er tilgjengelig på tlf 994 87 755 frem til kl 16 lørdag.

Bistandsadvokat: Andre Berven, tlf 952 01 337

Forsvarer: Hilde Moe, tlf 994 62 050