By- og regionforskningsinstituttet ved Oslo Met har utarbeidet rapporten som ble fremlagt nylig. Hensikten har vært å kartlegge ukrainske flyktningers møte med norsk utlendingsforvaltning i den første fasen, altså med registrering, mottagelse, bosetting og den begynnende integreringsprosessen.

Fornøyde

Ukrainere som har flyktet til Norge er overordnet sett svært godt fornøyd. På en skala fra 1 til 5, ligger snittet på 4,5. Det gjelder både mottakelsen og at de har følt seg velkomne av det norske folk.

-Det er gledelig at de ukrainske flyktningene setter pris på vårt arbeid, sier Arne Jørgen Olafsen, Sjef Politiets utlendingsenhet. --Beslutningen om at flyktninger fra krigen i Ukraina skal gis midlertidig kollektiv beskyttelse har utvilsomt gjort registreringsarbeidet enklere enn det var i 2015, hvor det kom omtrent like mange asylsøkere.  Likevel tyder undersøkelsen på at det er forståelse blant ukrainerne for at vårt samfunn har behov for å kontrollere deres identitet og reiserute, sier Olafsen.

Men til tross for mye skryt, opplevde flyktningene også ting som ikke fungerte i starten.

Hovedutfordringen har vært – og fortsetter å være – god og tilgengelig informasjon.  De første månedene var det også flere på mottak som ikke fikk den økonomiske støtten de hadde krav på.

Undersøkelsen viser at flere av de ukrainske flyktningene allerede har bestemt seg for å bli værende i Norge.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har finansiert rapporten.

Lenke til rapporten: https://hdl.handle.net/11250/3029151 (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu).