Årets PLIVO-øvelse blir i området Frogner/Majorstua de fem neste torsdagene
FotoPolitifoto

Samøvelsene foregår torsdagene i uke 45, 46, 47 og 48, (10/11, 17/11, 24/11 og 1/12). Området det øves i er Majorstua/Frogner. Øvelsene er en del av den årlige opplæringen personellet i førstelinje fra de tre nødetatene skal gjennomføre.

- Dette er en årlig øvelse vi har ute i det offentlige rom for å trene mest mulig realistisk. Hvert minutt teller når alvorlige og livstruende hendelser inntreffer. Det stilles klare krav knyttet til nødetatenes evne til å handle raskt, målrettet og effektivt. Hver etat har sine deloppdrag, men skal det fungere i praksis må operasjonen ledes og koordineres. Politiet har lederansvaret og skal koordinere innsatsen. Skal vi virke godt sammen må vi øve for å være best mulig forberedt, sier Jo Vhile, sjef for Politioperativ fagutvikling ved Oslo politidistrikt.

Det vil være mye synlig bevæpnet politi, brann- og helsepersonell i øvingsområdet. Det vil høres smell fra øvingsvåpen, bli iscenesatt brann og røykutvikling og være flere åsteder med skadde personer.

Øvingsområdet vil bli merket med skilt, samt at det vil stå instruktører strategisk plassert for å gi informasjon til publikum.