I dag ble politiets innstilling om henleggelse av saken oversendt til statsadvokaten, som nå skal gjøre sine vurderinger av etterforskningen.

- Vårt mål har vært å finne Odin og avdekke hva som har skjedd. Det har vært en svært omfattende etterforskning som har gått over flere år. Etterforskningen har ikke gitt oss noen konkrete holdepunkter for at forsvinningen skyldes en straffbar handling, sier påtaleansvarlig i saken, Hans Vang i Trøndelag politidistrikt.

Etterforskningen har vært omfattende i form av antall avhør, mengde gjennomgått videoovervåkningsmateriale og tekniske undersøkelser. Kripos har også bistått med blant annet kompetanse på etterforskningsledelse, avhør og analyse.

Underveis i etterforskningen ble en mann i 40-årene siktet for falsk forklaring i vitneavhør. Denne saken er også oversendt statsadvokaten for videre behandling.

- Vi har nå kommet til det punkt hvor politiet mener det ikke er realistisk at ytterligere etterforsking vil bringe oss nærmere noe svar, sier påtaleansvarlig i saken, Hans Vang i Trøndelag politidistrikt.

- Vi forstår at dette er en svært tung belastning for de pårørende, og at det er en forferdelig byrde å ikke få svar på hva som har skjedd. Jeg skulle virkelig ønske vi hadde funnet et svar med to streker under. Samtidig mener jeg at vi har gjort det vi kan for å oppklare saken, sier påtaleansvarlig i saken, Hans Vang ved Trøndelag politidistrikt.

For media:
Politiet ønsker ikke å kommentere resultatet av etterforskningen ytterligere så lenge sakene er til behandling hos statsadvokaten.

Med vennlig hilsen,
Trøndelag politidistrikt