Ammunisjonen ble funnet av fritidsdykkere på sjøen øst for Oksøy fyr i Kristiansand i januar i år.

– Ammunisjonen ligger på grunt vann, og kan være til fare for de som ferdes på sjøen i dette området. Politiet har derfor vurdert det som nødvendig å fjerne ammunisjonen av hensyn til sikkerheten, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen.

Agder politidistrikt vil i den sammenheng få bistand av Sjøforsvaret ved Minedykkerkommandoen (MDK) til å fjerne ammunisjon. Minedykkerkommandoen har spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver.

Politiet har søkt Miljødirektoratet om tillatelse til demolering av ammunisjonen som er funnet, og fått dette.

Det er politiet som eier oppdraget, men det er Sjøforsvaret ved Minedykkerkommandoen som har ansvaret for selve demolering av ammunisjonen.

– Dette arbeidet vil ta noe tid. Vi vil begynne å jobbe på stedet mandag 21. november, og ser for oss å holde på med dette oppdraget til 1. desember. Nøyaktig tidspunkt for demolering av ammunisjon er ennå ikke klar, men dette vil skje tidligst onsdag 23. november, sier sjef for Minedykkerkommandoen, Christian Couillault.

Sikkerheten rundt oppdraget blir ivaretatt av politiet i samarbeid med Sjøforsvaret.

Publikum vil kunne se skip fra Sjøforsvaret utenfor kysten av Kristiansand i denne perioden, og publikum vil også kunne høre flere smell fra stedet når demoleringen av ammunisjonen er i gang.

– I forbindelse med demoleringen ber både Politiet og Sjøforsvaret publikum og andre om å ikke oppsøke det aktuelle området i den perioden Sjøforsvaret gjør sin jobb. Vi må be publikum observere dette fra anvist sted, sier Arnesen.

Politiet ønsker å legge til rette for at publikum og presse kan observere demoleringen på en trygg plass, og politiet vil komme tilbake til denne plasseringen senere.

Media:
Talsperson for Agder politidistrikt i denne saken er stabssjef Vidar Arnesen. Han kan nås på telefon 95 00 20 16.

Talsperson for Sjøforsvaret er sjef for Minedykkerkommandoen, Christian Couillault. Han kan nås på telefon 95 12 59 35.