-Vi har fått noen tilbakemeldinger fra bekymrede innbyggere som lurer på om dette kan være forsøk på svindel. Vi kan bekrefte at invitasjonen er helt ekte, og håper at alle som får e-posten vil ta seg tid til å svare. Det vil være til stor hjelp for oss i arbeidet med å forbedre politiets tjenester, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Om undersøkelsen

Politiets innbyggerundersøkelse er en årlig kartlegging av innbyggernes oppfatninger av politiet i Norge. Resultatene fra undersøkelsen er viktige for utviklingen og styringen av politiet, og vil også bli brukt til forsknings- og utdanningsformål. Undersøkelsen danner en oversikt over innbyggernes syn på politiet, bekymringer og opplevelser av kriminalitet i eget nærområdet.

Årets undersøkelse består av seks deler:

  • Tillit til politiet og samfunnet
  • Politiets tilgjengelighet og tilstedeværelse
  • Egen trygghetsfølelse i området man bor og ferdes
  • Trygghet og møte med politiet på internett
  • Opplevd kriminalitet
  • Kontakt med politiet

(Denne teksten ble oppdatert 02.12.2022 kl 12:00)