-Vi ønsker å gjøre ytterligere søk i området og utvide søksområdet. I løpet av helga vil vi få flere nye ekvipasjer med kriminalsøkshunder til Hammerfest, sier Torstein pettersen leder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt.

Kriminalsøkshundene som kommer er fra finsk politi.

-Vi setter stor pris på bistand fra kolleger i Finland og bistanden fra Kripos. Kripos bistår oss med taktisk etterforskningsledelse, samt kriminalsøkshund som deltok torsdag og tidligere i høst.

I dag fredag pågår forberedelser til de nye søkene med blant annet boring ned i grunnen for å gi hundene et best mulig luktbilde før de settes inn i søket i løpet av helgen.

-Samtidig ønsker jeg å presisere at en markering fra en kriminalsøkshund ikke er et fasitsvar men kun en indikator og beslutningsstøtte i søkearbeidet. Vi er fortsatt ikke sikre på at den savnede er i dette området, men ønsker å gjøre ytterligere søk. Også mangel på funn eller spor er interessant i etterforskningsøyemed.

Videre kan vi opplyse at de pårørende i går ytret ønske om bistandsadvokat og politiet har derfor sendt inn en begjæring om oppnevning av bistandsadvokat til retten. Det er retten som beslutter dette.  Det har blitt foretatt nye avhør og politiet har mottatt flere tips som vi undersøker fortløpende.

-Jeg ønsker ikke å gå i detaljer på hva som har framkommet i avhør eller tips, utover at politiet fortsatt har høyt trykk på etterforskningen og søket etter den savnede, sier Pettersen.