Torsdag og lørdag har til sammen tre ekvipasjer med kriminalsøkshunder fra Kripos og finsk politi søkt i et utvidet område rundt idrettshallen uten å gjøre noen markeringer eller vise interesse for særskilte områder.

-På forhånd hadde vi boret et stort antall hull for å se om hundene på den måten fikk et bedre luktbilde å jobbe med. Men heller ikke dette gav noe endret resultat. 

Området der en kriminalsøkshund markerte i høst er gravd opp og undersøkt uten funn. De tre hundene vi har hatt i søk den siste uken har ikke markert eller vist interesse som kan tyde på at et menneske skal være gravd ned der, eller andre steder rundt hallen. Det er også gjort undersøkelser tidligere i høst med georadar og som kun gav utslag i den område som politiet nå har gjennomsøkt uten resultat.

-Vi har derfor besluttet å avslutte denne delen av søket. Vi jobber nå videre med avhør og gjennomgang av annet innsamlet materiale. Tipsene vi har mottatt er ikke ensartet, men blir gjennomgått og tas inn i etterforskningen.

Det er nå snart to år siden den, den gangen 21 år gamle, Abdullahi Dayib Mohamud forsvant.  Det er gjort gjentatte søk i store områder både til havs og til lands hvor den savnede kunne knyttes til, og nå graving ved idrettshallen som var basert på et konkret tips.

-Vi har et sterkt ønske om å finne han og har ikke gitt opp, men etter den siste ukens resultatløse søk uten å finne ytterligere spor etter den savnede, så har vi besluttet å innstille selve søket, men ikke etterforskningen. Dersom det kommer fram ny informasjon vil søket kunne gjenopptas.

Bistandsadvokat er nå oppnevnt. Det er advokat Espen Simonsen som bistår de etterlatte.

Torstein Pettersen vil være tilgjengelig for intervju på tlf 40430465 mellom klokken 1430-1500