Klokken 12.00 søndag formiddag fikk politiet melding om at det hadde vært en alvorlig voldshendelse i Søvigheia på Langenes. Politiet og helse rykket umiddelbart ut. Da nødetatene ankom åstedet ble en person funnet død.

- Det gjennomføres tekniske undersøkelser på stedet for å sikre spor og med tanke på å finne ut hva som har funnet sted og hvem som er involvert. Det vil bli foretatt obduksjon av avdøde, sier politiadvokat Morten Formo.

Avdøde skal være en norsk statsborger og bosatt i distriktet. Det er foretatt en foreløpig identifisering av avdøde, og de pårørende er i ferd med å bli varslet.

- En person er pågrepet og foreløpig siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Den siktede er så langt ikke avhørt, men politiet håper å gjennomføre et innledende avhør i løpet av søndag ettermiddag eller kveld, sier Morten Formo.

Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke kommentere detaljer i etterforskningen. Det er fortsatt tidlig i etterforskningsfasen, og politiet jobber for å hente inn informasjon gjennom tekniske undersøkelser som må sammenholdes med annen informasjon knyttet til saken.

- Selv om politiet er tidlig i etterforskningsfasen, så er det ut fra den informasjonen politiet sitter med så langt, ikke grunn for andre å til å være bekymret, sier Morten Formo.

Det er ønskelig at personer som har vært i området i det aktuelle tidsrommet og gjort observasjoner tar kontakt med politiet på 02800.

Dersom det fremkommer nye opplysninger i saken, vil politiet orientere om dette fortløpende gjennom pressemeldinger.

Media

Politiadvokat Morten Formo er Agder politidistrikts talsperson i saken, og kan kontaktes på telefon 404 42 240. Stab for kommunikasjon kan kontaktes på agder.kommunikasjon@politiet.no.