– Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen, tirsdag. Det er startet innledende avhør av siktede som vi håper å få sluttført i løpet av dagen, sier politiadvokat i Agder politidistrikt, Morten Formo.

Politiet vil anmode Kripos om bistand til tekniske undersøkelser. Det vil bli foretatt obduksjon av den avdøde tirsdag.

– Politiet jobber nå med å finne ut hva som har skjedd og hvem som er involvert. Vi gjennomfører tekniske undersøkelser på stedet for å sikre spor, og vil i løpet av dagen gjennomføre avhør av personer som kan ha relevant informasjon om saken. Vi er fortsatt i en innledende fase av etterforskning, og det er derfor ikke ønskelig for politiet på nåværende tidspunkt å gå ut med detaljer fra etterforskningen, sier Formo.

Media:
Politiadvokat Morten Formo er Agder politidistrikts talsperson i saken, og er mandag tilgjengelig for pressen på telefon 404 42 240 mellom klokken 11.45 og 13.00.

Stab for kommunikasjon kan kontaktes på agder.kommunikasjon@politiet.no.