Oppdatert informasjon kl:12:24

Troms politidistrikt kan bekrefte at det var en patrulje på stedet med to politibetjenter under hendelsen som førte til at en person døde etter å ha blitt skutt av politiet.

– Det er liten tvil om at det har vært en dramatisk hendelse, og at våre mannskap har opplevd det som en livstruende situasjon. Nå er det spesialenheten som rutinemessig skal etterforsk saken, og vi kommer per nå ikke til å kommenter hendelsesforløpet nærmere, sier Astrid Nilsen.

Politibetjentene er fritatt for tjeneste og blir ivaretatt av arbeidsgiver. På nåværende tidspunkt og med informasjonen vi har, så er det ikke grunnlag for suspendering. Pårørende i saken er varslet og vil bli fulgt opp gjennom pårørendekontakt.

 

Første pressemelding:

En mann er skutt av politiet på en privatadresse på Tennevoll i Lavangen kommune i Troms.

Politiet ble tilkalt til stedet for å bistå helsevesenet. Patruljen var framme cirka ti over halv to.  

På stedet har det oppstått en situasjon, som har ført til at politiet har avfyrt skudd mot mannen som på tidspunktet førte en hjullaster. Nærmere detaljer av hendelsesforløp vil etterforskningen vise.

Mannen, som er i førtiårene, ble erklært død av lege på stedet.

Politipersonell på stedet skal være uskadd, og blir ivaretatt av politidistriktet. Spesialenheten ble varslet rutinemessig like etter hendelsen.

– Det vil være spesialenheten som etterforsker saken videre. Spørsmål angående etterforskningen må rettes til dem. Troms politidistrikt har fryst åstedet til spesialenheten ankommer stedet, sier politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt.