Den omkomne ble funnet om lag 500 meter fra sin bolig i Skiippagurra av en privatperson.

-Vi har varslet de pårørende om funnet, og opprettet en undersøkelsessak. Rutinemessig vil obduksjon bli vurdert. Politiet antar det er den savnede som nå er funnet. Det er ingen andre savnede i område, sier operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen.

Politiet vil takke alle frivillige som har stilt opp i søket etter den savnede.