Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for å vurdere terrortrusselen i Norge. Den siste trusselvurderingen fra PST viser en uendret situasjon. Det betyr at en eller flere aktører kan ha evne eller vilje til å gjennomføre terror i Norge.

– Terrortrusselnivået må også vurderes på bakgrunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Det er fortsatt et alvorlig trusselbilde vi står overfor, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Del av den sivile beredskapen

Politiet har en viktig rolle som en del av den sivile beredskapen i Norge. Politidirektoratet vurderer at det fortsatt er nødvendig med nasjonal bevæpning for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse uønskede hendelser i Norge.

– Politiet jobber i tett samarbeid med andre aktører. Det foreligger ingen konkret trussel mot Norge, men politiet har fortsatt økt oppmerksomhet og aktivitet for å sikre en best mulig beredskap i en usikker tid, avslutter Bjørnland.

Politiet har siden 25.juni vært midlertidig bevæpnet.