Kjartan Bjørndal Michaelsen står foran skjermen og presenterer.
ARRANGØR: Denne runden var vi arrangører og inviterte til våre lokaler på Majorstuen.

Kjartan påpekte at på toppen av det, må vi kjenne til hvilke lover og regler som gjelder. Da er stikkordet kontinuerlig fokus.

I tillegg til Kjartan, snakket Fredrik Matheson fra Bekk om UU-tilsynet som har utarbeidet en tilgjengelighetserklæring til hjelp i arbeidet med universell utforming. Siri Fagernes fra Oslo Met fortalte om et aktivt designmiljø, og hvilken kunnskap det bidrar med inn i designutdanningen.

Har de samme utfordringene

– I nettverket for design i offentlig sektor møter vi andre designere som står i eller har vært gjennom den transformasjonen som nå skjer hos oss. Det er nyttig å høre deres erfaringer, lære og sparre. Å være en del av nettverket er også et grep vi har tatt for å starte arbeidet med å være mer synlig i designmiljøet. På den måten kan vi fortelle hva vi gjør, hvordan vi jobber med design i politiet og vise hvilke muligheter som finnes som designer hos oss, forteller leder for design, Marte Holmøy.

– Konklusjonen etter meet-upen er at virksomhetene står i ganske like utfordringer, og da er det godt å kunne dra nytte av nettverket for å lage gode, offentlige tjenester, avslutter hun.

Marte Holmhøy foran skjermen og presenterer.
ØNSKET VELKOMMEN: Leder for design, Marte Holmøy, ønsket alle velkommen til oss.