Agder politidistrikt har siden 16. mars 2022 hatt i oppdrag å registrere asylsøkere fra Ukraina på politihuset i Kristiansand.

I løpet av denne perioden har 1743 asylsøkere blitt registrert i Agder.

Nå har Politidirektoratet (POD) besluttet at denne ordningen skal opphøre fra 1. januar 2023.

Fra nyttår vil asylsøkere som ankommer Agder bli henvist til Nasjonalt ankomstsenter på Råde.

POD har, etter dialog med Politiets utlendingsenhet (PU) og politidistriktene, bestemt at fem politidistrikt skal inngå i den desentraliserte innretningen og bistå med registrering av utlendinger med kollektive beskyttelse i 2023.

Det vil være ett oppmøtested for registrering i følgende politidistrikt: Finnmark, Vest, Sør-Vest, Sør-Øst og Trøndelag.

Se informasjon på politiet.no:
Slik søker ukrainske borgere kollektiv beskyttelse i Norge – Politiet.no

Media:
Talsperson i denne saken er leder av seksjon for utlendingsforvaltning i Agder politidistrikt, Anne Marit Zachariassen. Ta kontakt med stab for kommunikasjon på telefon 48 89 58 07.