Politiet har iverksatt etterforskning og er i avhør med siktede.

Politiet jobber nå blant annet med kriminaltekniske undersøkelser og avhør av vitner for å kartlegge hendelsesforløpet.  

- Vi ser på dette som en alvorlig voldshendelse med døden til følge. Etterforskningen er helt i startfasen og vi jobber med å kartlegge hva som har skjedd, sier Åsta Elden påtaleansvarlig i Trøndelag politidistrikt.

Den siktede er på Namsos politistasjon for avhør, og bistås av forsvarer Rolf Christensen.

Alle pårørende er ikke varslet, dette arbeidet pågår og tar litt tid. Derfor går vi ikke ut med kjønn eller alder på avdøde på nåværende tidspunkt.

For media:

Påtaleansvarlig i saken, Åsta Elden er tilgjengelig på telefon 73 48 94 50, fredag 23. desember mellom kl.11.30 – 12.00.


Med vennlig hilsen,
Politiet i Trøndelag