Det er no Politiets utlendingsenhet og nokre utvalde politidistrikt som skal gjennomføre desentralisert asylregistrering.

Meir informasjon om registreringsstadar kan du finne på politiet sine nettsider her.

Dersom det er ukrainarar som kjem til Møre og Romsdal etter 01.01.23, vil vi rettleie asylsøkarane for kontakt opp mot Politiets utlendingsenhet.