Aksjonen var knyttet til et lasteskip med olje som skal losses ved Slagentangen. En gruppe aksjonister lenket seg fast til det Hong Kong-registrerte oljetankeren Ust Luga. Skipet har for det meste indisk besetning. Aksjonistene som hadde lenket seg fast er nå frigjort av politiet og brakt til arresten.

Bakgrunnen for at aksjonene ble innbragt var at de brøt sikkerhetssonen rundt oljeanlegget. De etterkom ikke pålegg fra politiet og ble innbrakt til sentralarresten i Tønsberg.

Ved 15.30-tiden var det ingen aksjonister på stedet. Politiet opprettholder vakthold på stedet inntil videre.