Det er mange hundre tusen ulovlige uregistrerte våpen i norske hjem.

- Våpenamnestiet innføres for å forebygge kriminalitet og alvorlige ulykker. Hvis du er usikker på om du har et uregistrert våpen, ta kontakt med politiet, sier Liv Aasberg Corneliussen, seksjonssjef i Politidirektoratet.

Ikke alle tjenestesteder kan motta våpen, se mer informasjon om amnestiet og hvor våpen kan leveres på politiet.no.

Vær sikkerhetsbevisst!

Skal du selv levere våpen til politiet, må du sjekke at våpenet ikke er ladd. Husk også å pakke ned våpenet før det transporteres.

- Sikkerhet er viktig. Er du usikker på hvordan våpen skal håndteres, få en som er våpenkyndig til å hjelpe deg eller ring politiet på telefon 02800. Sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri skal ikke tas med til politiet. Ta kontakt med oss så finner vi noen som kan hjelpe deg, sier Corneliussen.

Erfaring fra tidligere våpenamnesti er at de fleste venter til slutten av amnestiperioden. Politiet anbefaler at folk bruker hele perioden for å unngå kø.