I Agder og i resten av landet er det flere hundre tusen uregistrerte våpen.

– Våpenamnestiet innføres for å forebygge kriminalitet og alvorlige ulykker med våpen. Dersom noen er usikre på om de har et uregistrert våpen, så kan de ta kontakt med politiet for råd og veiledning, sier leder av seksjon for forvaltning i Agder politidistrikt, Tom Eklund.

I Agder kan man levere våpen på alle tjenestesteder i hele distriktet.

– Alle tjenestesteder mottar våpen i vårt distrikt, men vi ønsker at det gjøres avtale i forkant. Dette for å unngå uheldige situasjoner ved at publikum ankommer bevæpnet til en politistasjon. Og i tillegg er det nok også slik at politiet er hendelsesstyrt, noe som gjør at det av og til vil være midlertidig lukkede dører grunnet akutte ting som skjer, sier Eklund.

Kontaktinformasjon til de enkelte tjenestestedene der våpen tas imot, samt mer informasjon om amnestiet, finner dere her.

Ber folk være bevisst på sikkerhet

Dersom man skal levere våpen til politiet selv, må man sjekke at våpenet ikke er ladd. Man må også huske å pakke ned våpenet før det transporteres. Sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri skal ikke tas med til politiet.

Dersom man ikke er sikker på hvordan våpenet skal håndteres, kan man få hjelp av personer som er våpenkyndige, eller ringe politiet på telefon 02800.

I Agder politidistrikt har noen innbyggere allerede levert inn våpen til de forskjellige tjenestestedene.

– Vi anbefaler folk å være tidlig ute. Erfaring fra tidligere våpenamnesti er at de fleste venter til slutten av amnestiperioden, men vi anbefaler at folk bruker hele perioden for å unngå kø, sier Eklund.

Media:
Talsperson i denne saken er leder av seksjon for forvaltning i Agder politidistrikt, Tom Eklund. Han kan nås på telefon 90 53 76 90.