I dag mottok Politidirektoratet tildelingsbrevet for 2023. Dette er et styringsdokument fra Justis- og beredskapsdepartementet som sendes etter statsbudsjettet er ferdig behandlet i Stortinget.

− Vi har gjennom tildelingsbrevet fått i oppdrag å etablere 9 nye tjenestesteder innen utgangen av 2023. Tjenestestedene er fordelt mellom 8 politidistrikt, kommenterer assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Oversikt over lokasjoner

De nye tjenestestedene skal etableres på følgende steder:

  1. Engerdal, Innlandet politidistrikt
  2. Meråker, Trøndelag politidistrikt
  3. Mortensrud, Oslo politidistrikt
  4. Hvaler (sommersesong), Øst politidistrikt
  5. Salangen, Troms politidistrikt
  6. Sandefjord (Torp lufthavn), Sør- Øst politidistrikt
  7. Sigdal, Sør-Øst politidistrikt
  8. Steigen, Nordland politidistrikt
  9. Stranda (sommersesong), Møre og Romsdal politidistrikt

− Politidirektoratets rolle er å legge til rette for gjennomføring av regjeringens politikk. Vi vil begynne planleggingen av arbeidet i samarbeid med involverte politidistrikt, og må komme tilbake til detaljene rundt den videre prosessen, avslutter Skulstad.