Oppdatering 8. februar

Politiet mottok tirsdag analyser av blod- og urinprøver fra de avdøde jentene. Analysen viser at jentene har inntatt ulike narkotiske stoffer, men endelig dødsårsak kan ikke stadfestes før obduksjonsrapporten foreligger.

Det ble imidlertid ikke påvist inntak av fentanyl eller protonitazen eller lignende. I påvente av endelig obduksjonsrapport ønsker ikke politiet å gi ytterligere informasjon om analyseresultatene.

-------------------------------------

Priv til red:

Politiadvokat Benedicte Granrud kan siteres på punktene over. Hun er tilgjengelig for kommentarer på telefon 969 46 806 fra kl 14:15 til 15:30

 

Vi gjør oppmerksom på at telefonnummeret til politiadvokaten går inn i en sløyfe, og får du ikke svar når du ringer, blir du satt i en kø og vil få svar så snart som mulig. Dette telefonnummeret er bare bemannet i den gitte tidsperioden.

For praktiske avklaringer, ta kontakt med pressevakten på tlf. 488 66 885 (hverdager kl. 08.00-15.30). Send gjerne spørsmål/tema for intervju på forhånd til kommunikasjon.ost@politiet.no

 

 

Oppdatering fredag 3. februar

De siktede i saken vil ikke bli fremstilt for ny varetektsfengsling.
– Vi mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse og vi vil derfor ikke begjære videre fengsling for de siktede i saken, sier påtaleansvarlig Benedicte Granrud.

Det gjenstår fremdeles flere etterforskningsskritt, blant annet avhør av de siktede og vitner samt oppfølging av tidligere avhør. Det pågår også et arbeid med å ferdigstille de tekniske undersøkelsene som er gjennomført og gjennomgang av trafikkdata og telefoner.

Videre har politiet begjært en rettspsykiatrisk undersøkelse av en av de siktede.

Distriktet venter fortsatt på endelig obduksjonsrapport. 

------

Priv til red.

Politiadvokat Benedicte Granrud kan siteres på punktene over. Hun er tilgjengelig for kommentarer på telefon 969 46 806 mellom kl. 14:30 og 15:15.

Vi gjør oppmerksom på at telefonnummeret til politiadvokaten går inn i en sløyfe, og får du ikke svar når du ringer, blir du satt i en kø og vil få svar så snart som mulig. Dette telefonnummeret er bare bemannet i den gitte tidsperioden.

For praktiske avklaringer, ta kontakt med pressevakten på tlf. 488 66 885 (hverdager kl. 08.00-15.30). Send gjerne spørsmål/tema for intervju på forhånd til kommunikasjon.ost@politiet.no

 

Oppdatering fredag kl. 10.45

Politiet har de siste dagene mottatt mange spørsmål fra pressen om detaljer knyttet til etterforskningen. Det er lite nytt å melde i saken, men under følger en oppsummering av det vi kan si nå før helgen:

Politiets hovedhypotese er fortsatt at jentene døde av overdose. Når det gjelder type narkotika, har vi en formening på bakgrunn av opplysninger i saken, men ikke det fulle og hele bildet. Vi ønsker ikke å bidra til spekulasjoner, og vil derfor avvente med å kommentere dette til den endelige obduksjonsrapporten foreligger. Erfaringsvis kan dette ta flere måneder.

Hva som skjedde i forkant av at jentene ble funnet, er sentralt for etterforskningen å få klarhet i. Vi har så langt gjennomført avhør, samt annen teknisk og taktisk etterforskning. Vi ønsker ikke per nå å gi noen flere detaljer knyttet til tidslinjen og hva politiet mener har skjedd, og på hvilke tidspunkt, av hensyn til etterforskningen. Vi ønsker heller ikke å si noe om relasjoner mellom de involverte i saken. Vi har avhørt et tosifret antall vitner, men det gjenstår fortsatt flere vitneavhør. Det er derfor viktig for politiet at vitnene kan forklare seg uten å ha tilgang til informasjon om blant annet tidslinjen på forhånd.

Vi har mottatt flere tips i saken, og disse følges opp fortløpende. Vi oppfordrer fortsatt alle som har relevant informasjon til politiet om å ta kontakt på politiet.no/tips.

Det er ingen endringer i siktelsene siden fengslingsmøtene i starten av uken.

---
Priv til red.

Politiadvokat Benedicte Granrud kan siteres på punktene over. Hun er tilgjengelig for korte kommentarer på tlf. 969 46 806 kl. 13.00-14.00.

For praktiske avklaringer, ta kontakt med pressevakten på tlf. 488 66 885 (hverdager kl. 08.00-15.30). Send gjerne spørsmål/tema for intervju på forhånd til kommunikasjon.ost@politiet.no

Vi gjør oppmerksom på at telefonnummeret til politiadvokaten går inn i en sløyfe, og får du ikke svar når du ringer, blir du satt i en kø og vil få svar så snart som mulig. Dette telefonnummeret er bare bemannet i den gitte tidsperioden.

Politiet vil ikke være tilgjengelig for pressen om denne saken i helgen.

 

 

Oppdatering tirsdag kl. 11.30

Den andre siktede i saken vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Follo og Nordre Østfold tingrett i Ski i dag kl. 13.00. På bakgrunn av opplysninger som har fremkommet i etterforskningen, er siktelsen mot ham utvidet. Den omfatter nå også å ha hensatt jentene i en hjelpeløs tilstand. Dette er bakgrunn for at han fremstilles for fengsling i dag.
 
Politiadvokat Benedicte Granrud vil delta i fengslingsmøtet via Teams. Politiet vil begjære at også dette rettsmøtet holdes for lukkede dører av hensyn til etterforskningen.


Oppdatering mandag kl. 10.15

Mannen i 20-årene vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Follo og Nordre Østfold tingrett i Ski i dag kl. 13.00. Politiadvokat Benedicte Granrud vil delta i fengslingsmøtet via Teams. Politiet vil begjære at rettsmøtet holdes for lukkede dører av hensyn til etterforskningen, som er helt i initialfasen.
 
Forsvarer til den andre mannen, som er siktet for salg av narkotika til jentene, er Haakon Åsli Skogstad fra advokatfirmaet Sulland.
 
Benedicte Granrud er tilgjengelig på tlf. 969 46 806 kl. 11.30-12.30. For praktiske avklaringer, ta kontakt med pressevakten på tlf. 488 66 885.
 
---
Sitat fra politistasjonssjef ved Indre Østfold politistasjon, Olav Unnestad:
 
- Hele lokalsamfunnet, og også vi som lokalt politi, er sterkt preget av dødsfallene. Vår dypeste medfølelse går til de pårørende og jentenes venner og bekjente. Vi er opptatt av at Indre Østfold skal være en god kommunene og bo og vokse opp i, og vil sammen med kommunen fortsette vårt forebyggende arbeid for å gjøre vårt beste til at slike tragiske hendelser ikke skjer igjen.

 

Oppdatering søndag kl. 19.00

Politiet frigir etter ønske fra pårørende navnene på de to jentene som ble funnet livløse på en adresse i Spydeberg natt til søndag.

De omkomne er tvillingsøstre på 16 år,  Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen fra Indre Østfold.

Hendelsen fant sted på siktedes bopel, men det skal ikke ha vært en tidligere relasjon mellom søstrene og den siktede.

På bakgrunn av beslag og opplysninger om hendelsesforløpet så langt, har politiet endret den foreløpige siktelsen til uaktsomt drap, jfr § 281. Politiet understreker at dette fortsatt er en foreløpig siktelse da det fremdeles er tidlig i etterforskningen og at denne kan endres igjen før endelig siktelse foreligger.

Politiet har med bistand fra Oslo politidistrikt pågrepet en ung mann mistenkt for salg av narkotika til jentene.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som fredag eller lørdag har vært i kontakt med eller sett jentene på strekningen Oslo - Ski - Askim.

Tips kan sendes inn via tipsløsningen på politiet.no, www.politiet.no/tips.

 

-----------------

Politiet, ambulanser og legebil rykket ut til adressen, hvor politiet finner to livløse jenter i tenåringsalder inne på adressen. Hjerte og lungeredning ble iverksettes umiddelbart, men livet stod dessverre ikke til å redde på noen av dem.

Det var en tredje jente i tenårene på adressen som ble kjørt til sykehus for behandling etter inntak av narkotisk stoff.

En mann i 20 årene er pågrepet på adressen foreløpig siktet etter straffelovens § 288 for å ha hensatt de fornærmede i hjelpeløs tilstand.

Politiet etterforsker nå hendelsen med blant annet kriminaltekniske undersøkelser på stedet og avhør.

Pårørende er blitt varslet.

Av hensyn til etterforskningen, har politiet ingen ytterligere opplysninger om saken per nå.

Forsvarer til siktede er Knut Ditlev-Simonsen. 
Bistandsadvokat til pårørende er Inger Marie Støen.