Politiet har iverksatt etterforskning og eier av gård er siktet etter dyrevelferdsloven paragraf 37, andre ledd, jamfør paragraf 24. Politiets kriminalteknikere vil dokumentere og gjøre åstedsundersøkelser, med bistand fra Mattilsynet. Politiet vil også ta avhør av eier og andre med tilknytning til gården.

- Dette er en svært alvorlig sak. Vi har nå fokus på å kartlegge og dokumentere omfanget, og hvordan dette har skjedd, sier Amund Sand, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

- Vi er ennå tidlig i etterforskningen, men så langt tyder opplysningene vi har på at dyrene ikke har fått tilsyn og stell over en lengre periode. Det er snakk om en dyretragedie, sier Amund Sand, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

For media:

Det vil bli en pressebrief på Steinkjer politistasjon i dag 10. januar kl. 14.30 med Amund Sand, påtaleansvarlig i Trøndelag politidistrikt. Benytt hovedinngangen på Statens hus, møterom 'Mære' ligger ved inngangen til politistasjonen.

Mvh,

Trøndelag politidistrikt