– Politiet er, som alle offentlige etater, avhengig av tillit i alle lag og grupper i befolkningen. Ansatte i politiet skal ha en høy etisk bevissthet i utførelsen av sitt yrke. Rolleforståelsesutvalget har levert en omfattende rapport som vi skal sette oss grundig inn i, men allerede nå og basert på sammendraget, ser vi at det er læringspunkter sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Et sentralt tema i utvalgets mandat har vært å vurdere om politiet og politiansatte i NNPF i sin dialog og arbeid med ulike samfunnsaktører, har vært tilstrekkelig klare på at de representerer en privat organisasjon og ikke politiet.  I tillegg har utvalget vurdert om politiet har opptrådt ryddig og korrekt når det gjelder bevilgninger og pengestøtte til NNPF. Et annet tema som utvalget har sett nærmere på er politiets bruk av NNPF til opplæring av politiansatte, og om politiet har sikret tilstrekkelig faglig kvalitetssikring av grunnlaget for opplæringsarbeidet.

Rolleforståelsesutvalget har i sin rapport pekt på kritikkverdige forhold knyttet til politiets forhold til interesseorganisasjonen NNPF og kommet med flere anbefalinger.

– Det er viktig å sikre at politiet har god rolleforståelse og høy etisk bevissthet. Politidirektoratet har i påvente av utvalgets rapport iverksatt en rekke tiltak. Vi må vurdere ytterligere tiltak på bakgrunn av utvalgets anbefalinger og vurderinger. Dette er et arbeid vi vil gi høy prioritet fremover, avslutter Benedicte Bjørnland.

Les rapporten på regjeringen.no