Grete Metlid og Christian Hatlo
Politiinspektør Grete Metlid og politiadvokat Christian Hatlo

De to siktede etter skytingen er nå pågrepet (oppdatert 20.1. kl. 13)

De to siktede mennene etter skytingen i Oslo natt til søndag ble pågrepet i dag morges ca. kl. 0500 i Milano. 

Pågripelsen ble gjennomført av italiensk politi, etter at de ble etterlyst internasjonalt.

- De to ble pågrepet etter bred etterforskning og i samarbeid med Kripos, sa politiadvokat Christian Hatlo under pressebriefen.

Grete Metlid understreket at Oslo politidistrikt setter inn store ressurser i å etterforske og oppklare denne type alvorlige saker hvor det skytes i det offentlige rom.

- Det pågår fortsatt en omfattende etterforskning, og det er viktig for oss å få de to siktede til Norge så snart det er praktisk mulig.

 

 

Politiet går ut med bilde av den ene siktede etter skytingen i Oslo sentrum (per 18.1.2023 kl. 16:42)

Oslo politidistrikt velger å gå ut med et bilde av den ene etterlyste etter skytingen i Oslo sentrum natt til søndag. Bildet viser mannen politiet mener avfyrte skuddene. Bildet viser mannen tidligere på kvelden, før skytingen, med trolig samme bekledning. Han er siktet for drapsforsøk.

- Siden han fortsatt ikke er pågrepet velger vi nå å gå ut med bilde for å se om det kan gi oss mer informasjon, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Når det gjelder mannen som i går ble løslatt, mener påtalemyndigheten at det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde siktelsen om medvirkning til drapsforsøk. Siktelsen er frafalt.

Deler av hendelsen natt til søndag er sikret på video. Politiet ønsker fortsatt svært gjerne å komme i kontakt med alle som kan ha tips, bilder eller video fra hendelsen - både før, under og etter: www.tips.politiet.no eller 02800.

 

Skyting i Oslo natt til søndag (per 17.1.23 kl 1120)

Oppdatering i sak – skyting i Oslo natt til søndag

Det er ingen ny utvikling å informere om i saken siden i går kveld. De to siktede som er etterlyst er per nå ikke pågrepet, og det er naturlig nok helt sentralt i etterforskningen å få tak i dem. Det er fortsatt til vurdering å gå ut med en etterlysning i media, men foreløpig avventer politiet med dette til sentrale avhør som skal gjennomføres. Det er planlagt avhør av fornærmede og viktige vitner på stedet i dag.  

- Vi gjentar oppfordringen til de to siktede om selv å melde seg for politiet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Når det gjelder den siktede mannen i 20-årene som ble pågrepet søndag, så vil han ikke bli fremstilt for fengsling. Han vil bli løslatt i løpet av dagen. Bakgrunnen for denne vurderingen ønsker vi ikke å gå nærmere inn på, utover at det ikke er grunnlag for fengsling. Han har fortsatt valgt å ikke forklare seg for politiet.

Etterforskningen av denne saken har fortsatt høy prioritet og vi vil formidle ut når det er ny utvikling. Det pågår et omfattende arbeid både operativt ute og med etterforskning på Politihuset.

Politiet ønsker fortsatt tips og opplysninger fra hendelsen - både før, under og etter. Har noen bilder og video er det viktig for politiet å få tilgang til disse.

www.tips.politiet.no eller 02800.

 

 

Skyting i Oslo natt til søndag (per 16.1.23 kl. 1125)

Det er ingen ny utvikling å informere om i saken siden i går kveld. Et hovedfokus for etterforskningen nå, er å lokalisere og pågripe de to siktede som ennå ikke er pågrepet. Begge er etterlyst nasjonalt og internasjonalt, og politiet vil også vurdere å gå ut med en etterlysning i media i løpet av dagen.

- Vi gjentar derfor oppfordringen til de to siktede om selv å melde seg for politiet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Når det gjelder den siktede mannen i 20-årene som ble pågrepet søndag, så vil han ikke bli fremstilt for fengsling i dag. Dette vil imidlertid vurderes frem mot tirsdag.

Politiet vil i dag gjøre nye forsøk på å avhøre den pågrepne mannen og de to fornærmede i saken.

Oslo politidistrikt etterforsker saken som drapsforsøk. Politiet har etterforsket hendelsen for fullt gjennom helgen, og bruker store ressurser. Saken har høy prioritet og vi vil formidle ut straks det er ny utvikling. Politiet jobber nå med stor intensitet både operativt ute og med etterforskning på Politihuset.

Flere detaljer om hva som har skjedd, må vi komme tilbake til. Det er fortsatt for tidlig å konkludere når det gjelder bakgrunn og motiv, utover at det har vært en konflikt i forkant av selve skytingen.

Politiet ønsker tips og opplysninger fra hendelsen, både før, under og etter. Har noen bilder og video er det viktig for politiet å få tilgang til disse.

www.tips.politiet.no eller 02800.

 

Oppdatering per 15. januar 

Oslo politidistrikt etterforsker saken som drapsforsøk.

En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for medvirkning. Alle de tre involverte i saken er kjent for politiet fra før.

Politiet etterforsker saken for fullt utover søndagen, med blant annet vitneavhør. Flere personer er aktuelle for pågripelse. Søndag ettermiddag leter politiet etter konkrete, navngitte personer.

Bakgrunn og hva som har skjedd må vi komme tilbake til.

Politiet ønsker tips og opplysninger fra hendelsen, både før, under og etter. Har noen bilder og video er det viktig for politiet å få tilgang til disse.

www.tips.politiet.no eller 02800.

Art oppdateres.