Illustrasjonsfoto for ulike tros- og livssynssamfunn
FotoJeremy Bishop, Unsplash

Tilskuddsordningen skal bidra til at tros- og livssynssamfunn og paraply- og dialogorganisasjoner for tros- og livssynssamfunn kan gjennomføre fysiske sikringstiltak, for å ivareta sitt ansvar for å sikre personene som oppholder seg i tros- eller livssynssamfunnets lokaler.

Politiets fellestjenester forvalter tilskuddsordningen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, og søknad om tilskudd sendes innen søknadsfristen 1.mars.

Her finner du informasjon om hvem som kan søke, hvordan du søker, kriterier og søknadsskjema: