Politiadvokat i uniform. Foto.
FotoPolitiet

– I arbeidsdagen min bidrar jeg til at de som trenger hjelp, får hjelp. Og at de som samfunnet må skjermes mot er under kontroll, sier Aase Schartum-Hansen.

Klokken er 14.00, og hun stod nylig opp. Denne uka har hun nattevakt ved politihuset på Grønland. Siden hovedstaden aldri sover, er det folk på jobb hele døgnet.

I løpet av en vakt får hun et sjeldent innblikk i samfunnets dystre sider.

– Daglig ser jeg all elendigheten i samfunnet. Rus, fattigdom, sykdom og vold. Jeg blir vitne til hvor ondskapsfulle mennesker kan være, ofte mot sine aller nærmeste. Vi får et innblikk i realitetene som de fleste ikke har. Det kan være utfordrende.

Samtidig er det nettopp derfor Aase ville jobbe i politiet. For her kan hun gjøre noe med det og se resultatene umiddelbart.

– Det er ingen selvfølge som jurist. Jobber du for eksempel med en lovendring, kan du sitte med den i flere år før den trer i kraft. I politiet kan avgjørelsene du tar gjøre at noen i neste minutt får et bedre liv, sier Aase.

– Det er både inspirerende og spennende.

Politiadvokater i samtale på jobb. Foto.
Meningsfullt: For politiadvokat Aase Schartum-Hansen (til venstre) og Gina Elisabeth Salvesen teller hver dag på jobb. – Hvordan jeg gjør jobben min har ofte en direkte konsekvens for mennesker, sier Aase.
FotoPolitiet

Raske avgjørelser

38-åringen har vært politiadvokat i over åtte år. Hun mener denne jobben gir en av de beste forutsetningene for å gjøre en jurists hovedoppgave: «å fremme rett og hindre urett».

– Hovedmålet vårt er at folk skal være trygge, og at de som begår kriminelle handlinger faktisk blir straffet for det, sier Aase.

Jobben er også veldig variert. Én av rollene er å være kriminaladjutant på krimvakten. Det innebærer å gi politipatruljene som er ute i felt, god og effektiv støtte. Det skjer i samarbeid med krimvaktleder, krimoperatør, utrykningsleder og de andre etterforskerne.

– Vi følger med på samband og i operasjonsloggen og sørger for at vi involverer oss i de oppdragene som krever vår tilstedeværelse, enten fra kontoret eller at krimvakten fysisk rykker ut, forteller hun.

Meldinger om vold, narkotikalovbrudd og tyverier tikker inn. En politiadvokat har rollen som påtalefaglig etterforskningsleder, og når Aase er på vakt er det hennes ansvar å beslutte hva som skal gjøres videre. Skal det ransakes? Pågripes? Eller beslaglegges gjenstander?

Beslutningene må tas raskt, og kommunikasjonen må være tydelig.

– Presset er høyt både for oss og kollegene ute i felt. Du har ofte kort betenkningstid og må gjøre det beste ut av den informasjonen du har. Samtidig må du være ydmyk og lyttende til andres erfaring og kunnskap.

To politiadvokater som snakker sammen. Foto.
Leder: Som politiadvokater er Aase Schartum-Hansen og Jørgen Brodal etterforskningsledere, og må ta raske beslutninger om hva som skal gjøres videre i sakene.

Drives av å utgjøre en forskjell

Å være jourhavende jurist i arresten er en annen rolle. Da sitter hun på et kontor i nærheten av cellene på politihuset sammen med politifaglige etterforskningsledere.

–Oppgaven min er å ta stilling til om de som er pågrepet fortsatt skal sitte i arresten – og om det er grunnlag for å framstille vedkommende for varetektsfengsling.

Jobben innebærer også å sørge for at det er framdrift og kvalitet i etterforskningen, og at alle rettigheter blir ivaretatt. Av og til er hun også i retten som aktor.

Utgjør en forskjell

Som politiadvokat må du ha inngående kunnskap om en rekke lover og være oppdatert på lovendringer og rettspraksis.

Hver dag går hun på jobb med mål om å yte sitt beste.

– Hvordan jeg gjør jobben min har ofte en direkte konsekvens for mennesker. Både for hvordan politiet løser oppdragene og for befolkningens trygghet og sikkerhet, sier Aase.

– Det er nettopp det som driver meg: At jeg kan utgjøre en forskjell.

Kollegaer i politiet som snakker sammen på et kontor. Foto.
Samarbeid: Tett samarbeid på tvers er viktig for å oppnå raske og gode resultater. Fra venstre politifaglig etterforskningsleder Daniel Person, politiadvokater Gina Elisabeth Salvesen, Jørgen Brodal og Aase Schartum-Hansen, og fungerende leder for kommunikasjonsstaben, Siv Meisingset.
FotoPolitiet

Politiadvokat

  • Politiadvokater er utdannet jurister, det vil si at de har mastergrad i rettsvitenskap (juss). I politiet starter du som regel som politifullmektig, før du etter ca. ett år gjennomgår et kurs og får utvidet påtalekompetanse og tittelen politiadvokat.
  • Politiadvokatene er en del av påtalemyndigheten i politiet. Politiadvokatens hovedoppgave er å være etterforskningsleder, ha ansvar for straffesaker og føre straffesaker for tingrett og lagmannsrett.
  • Politiadvokatene er ledere, og avgjørelsene deres kan ikke overprøves av andre i politiet.