Det ble iverksatt etterforskning i etterkant av hendelsen. Politiet mistenker at de to driverne av gården, en mann og en kvinne, ikke har hatt tilstrekkelig tilsyn med dyrene, også i forkant av vannlekkasjen. Kvinnen er mistenkt og mannen er nå siktet etter Dyrevelferdsloven, for forsettelig eller grovt uaktsomt å ha hensatt dyr i hjelpeløs tilstand.

Det er gjort en rekke etterforskningsskritt i tiden etter hendelsen, herunder avhør og tekniske undersøkelser. Politiet samarbeider tett med Mattilsynet og har også innhentet ekstern bistand i tilknytning til tekniske undersøkelsers. Mandag 16. januar var politiet tilbake på åstedet hvor vannlekkasjen fant sted, hvor det blant annet ble gjennomført ytterligere åstedsundersøkelse.

Politiet vil fortsette etterforskningen i tiden fremover i den hensikt å avdekke hvorvidt noen kan holdes strafferettslig ansvarlig for at grisene døde.