Leder for voldsseksjonen ved Kripos, Vibeke Syversen.
Leder for voldsseksjonen ved Kripos, Vibeke Syversen.
FotoKripos

I 2022 ble det begått tre dobbeltdrap i Norge, i henholdsvis Oslo, Agder og Innlandet politidistrikt. Totalt ble 29 personer drept i 26 forskjellige drapssaker. 35 personer er siktet for drap.

Nasjonal drapsoversikt 2022

– I seks saker er det registrert mer enn én gjerningsperson, men det er ingen tydelige fellestrekk i sakene med flere gjerningspersoner, sier leder for voldsseksjonen ved Kripos, Vibeke Schei Syversen.

­– Tallene er forholdsvis like som tidligere år, og sett i et tiårsperspektiv skiller ikke 2022 seg ut i nevneverdig grad. Samtidig er det små tall, der få saker kan gi betydelige prosentvise utslag, sier Syversen.

Kniv ofte brukt

Det er ikke registrert drap i Finnmark, Nordland eller Trøndelag politidistrikt.

– Kniv ble benyttet i 65 prosent av sakene, og 77 prosent av sakene skjedde i private hjem. Nesten alle gjerningspersoner var menn, og det er kun registrert fire kvinnelige gjerningspersoner, sier Syversen. Kvinner blir oftest drept av en partner eller ekspartner, mens menn oftest blir drept av en venn eller bekjent.

Nytt punkt om alvorlige psykiske lidelser 

I 2022 ga Kripos ut rapporten Vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser . Den viste en økning i vold begått av personer med slike lidelser de siste årene og en tendens til økning i antall foreldre utsatt for drap eller drapsforsøk. I årets drapsoversikt er det lagt til en oversikt over antall gjerningspersoner med alvorlige psykiske lidelser på gjerningstidspunktet.

– Blant de 35 gjerningspersonene i 2022 er foreløpig fem diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse på gjerningstidspunktet. Dette antallet kan komme til å øke, siden flere rettspsykiatriske erklæringer er under utarbeidelse, sier Syversen.