Kripos reiste i slutten av 2022 til Sør-Afrika for å bistå lokalt politi i etterforskningen av savnet-saken der Marie Sæther Østbø fra Rogaland forsvant i Sedgefield i Sør-Afrika i 2018. Østbø har aldri blitt funnet.

– Det ble gjennomført flere vitneavhør av både nye og tidligere avhørte vitner. Hypotesen om at Østbø ble utsatt for en straffbar handling er styrket etter dette, men andre hypoteser er ikke avkreftet. Det kan etter politiets mening også fortsatt være andre grunner til at hun forsvant, sier politiadvokat ved seksjon for internasjonale forbrytelser ved Kripos, Anette Berger.

Mannen politiet mistenker kan ha stått bak et drap døde i en trafikkulykke for noen år siden, før lokalt politi fikk avhørt vedkommende. Han har vært en interessant kandidat i etterforskningsmaterialet også før etterforskningsreisen i 2022, og har status som mistenkt i saken.

– Vi kan ikke være sikre på at vedkommende drepte Østbø, og det er utfordrende for etterforskningen at han ikke lever lenger. Vi holder derfor flere muligheter åpne for hva som kan ha skjedd med henne, sier Berger.

Det gjenstår etterforskningsskritt som lokalt politi i Sør-Afrika skal gjennomføre for å forsøke å finne ut hva som skjedde med Østbø. 

De pårørende er orientert om utviklingen i saken. Kripos ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå inn på hva som har blitt forklart i avhør som gjør at mistanken mot mannen er styrket.

Stab for kommunikasjon ved Kripos: 23208060 / kripos.info@politiet.no