I 2022 ble det utstedt rekordmange pass og ID-kort i Norge, også i Innlandet. Årsaken var etterslep etter pandemien og gjenåpning av samfunnet med økt reiseaktivitet. Også i 2023 er det mange med behov for å bestille og fornye pass og ID-kort. Per januar er det 317 000 pass som utløper i løpet av året. For Innlandet er antallet 23 000. Derfor oppfordrer politiet innbyggere til å være tidlig ute med å bestille time.

– Vi oppfordrer spesielt foreldre til å sjekke barnas pass da de kan ha ulik utløpsdato og fordi passene til barn og unge har kortere gyldighetstid enn voksne, sier Hilde Kristiansen Hauge, seksjonssjef ved pass/ID i Innlandet politidistrikt.

I 2022 var det utfordringer med levering av pass og ID-kort. Per nå er vi i normalsituasjonen når det gjelder leveringstider, men dette kan endre seg når pågangen for å bestille nytt pass eller ID-kort øker.

– Vi forventer økt etterspørsel særlig etter påske, og det jobbes med å unngå samme situasjon som i vår/sommer 2022, sier Hauge.

Politiet oppfordrer innbyggere som planlegger å reise utenlands om å sjekke når pass eller nasjonalt ID-kort utløper, og bestille time så raskt som mulig. Dersom man ikke finner ledig tidspunkt, sjekk senere eller prøv et annet kontor. Dersom du ikke kan møte til bestilt time, husk å avbestille/endre timen. På den måten gir du andre muligheten til å få time raskere, og politiet får utnyttet kapasiteten på best mulig måte.

Per 30. januar er dette status for første ledige time for å bestille pass/ID-kort:

  • Elverum – 24. april
  • Hamar – 28. februar
  • Kongsvinger – 31. januar
  • Gjøvik – 17. april
  • Lillehammer – 8. mars
  • Tynset – 30. januar
  • Otta – 30. januar
  • Fagernes – 30 januar
  • Gran – 26. april

 

Mediekontakt:

Seksjonssjef Hilde Kristiansen Hauge er tilgjengelig for media på mobilnummer 97122157