Avhør

Kripos har gjennomført flere avhør med Andrej Medvedev. Vi ønsker å fortsette med avhør av russeren. Han har fortsatt status som vitne, og har med det ingen plikt til å forklare seg for politiet. Medvedev har gitt uttrykk for at han vil forklare seg videre. 

Kripos ønsker ikke å gå inn på hva han har forklart i avhørene, eller hvordan disse har foregått. Medvedev hadde med seg noe digitalt materiale som er overlevert til politiet. Dette blir gjennomgått, men vi ønsker ikke å si noe ytterligere om dette arbeidet.

Sikkerheten til Medvedev

Flere enheter i politiet får spørsmål fra mediene om sikkerheten til Andrej Medvedev. Politiet ønsker ikke å si noe om hvilke tiltak som er iverksatt for å ivareta sikkerheten.

Det aktuelle politidistriktet ønsker heller ikke å uttale seg offentlig da det vil eksponere hvilket område Medvedev er bosatt i.