Ida Melbo Øystese er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun har i tillegg gjennomført ulike kurs og utdanninger i ledelse, krisehåndtering og beredskap, blant annet ved Forsvarets høgskole og Politihøgskolen.

Øystese har lang fartstid fra ulike stillinger i politiet. Hun startet sin karriere i etaten som politifullmektig i Fredrikstad i 1995. Hun har ledet Felles etterforskningsenhet i tidligere Follo politidistrikt, før hun gikk videre til Politidirektoratet for å lede et arbeid med å utvikle politiorganisasjonen til å kunne ta i bruk nye arbeidsprosesser og tekniske verktøy. Øystese har vært personlig rådgiver for tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård og hun har vært visepolitimester i Vest politidistrikt fra 2017 til 2019. De siste tre og et halvt årene har hun vært politimester i Øst politidistrikt.

Øystese har et spesielt engasjement for innbyggerne og har blant annet frontet et nasjonalt arbeid om hvordan politiet i større grad skal lytte til innbyggerne og deres behov.

- Jeg er svært takknemlig for den tilliten jeg er vist ved å bli utnevnt til politimester i Oslo. Det er viktig for meg å være en politimester som er tett på innbyggerne. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med mange flinke medarbeidere for å skape best mulig polititjeneste for innbyggerne i Oslo politidistrikt, sier Ida Melbo Øystese, påtroppende politimester i Oslo.

-Jeg er glad for at Ida Melbo Øystese nå går til politimesterstillingen i Oslo. Hun har lang og bred erfaring fra etaten, god kunnskap om innbyggernes forventninger til politiet, og de utfordringer vi som etat står foran. Øystese er en reflektert medarbeider som bidrar inn i den nasjonale ledergruppen på en konstruktiv og god måte. Hun er åpen og tydelig i sin formidling. Dette er kvaliteter jeg setter pris på. Jeg ser fram mot et fortsatt godt samarbeid med Øystese, og ønsker henne lykke til i Oslo politidistrikt, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Tidspunkt for Øysteses tiltredelse i Oslo politidistrikt er ikke fastsatt ennå. Stillingen som politimester i Øst politidistrikt vil lyses ut om kort tid