Ut fra funn på stedet er det mistanke om at kvinnen har være utsatt for vold, og politiet har iverksatt etterforskning. Ingen er pr nå pågrepet og siktet i saken, men politiet har satt inn store ressurser for finne den eller de som er ansvarlig for volden. Slik politiet vurderer det er det ikke grunn til å tro at gjerningspersonen eller gjerningspersonene utgjør en fare for noen andre.

Det ble i løpet av natten iverksatt en rekke etterforskningsskritt og etterforskningen pågår fremdeles for fullt. Politiet har blant annet sikret spor på åstedet, foretatt en rekke vitneavhør og gjennomført rundspørring i lokalmiljøet der hendelsen har skjedd.

Ønsker tips

Dersom noen har informasjon om saken bes de ta kontakt med politiet på telefonnummer 02800.