Øvingsvirksomheten vil foregå på dagtid i tidsrommet kl 0900 til 1500 på Amfi Moss i Moss sentrum samt Vestre Vanemvei. Folk i området vil kunne se bevæpnet politi, og utrykningskjøring fra alle tre nødetater.

Det er den såkalte PLIVO-prosedyren, som betyr pågående livstruende vold, som øves. PLIVO er en felles prosedyre for hvordan nødetatene skal opptre og samvirke i slike situasjoner. Derfor deltar mannskaper fra både politi, ambulanse og brannvesen.  

- Dette er trening som samtlige av politiets innsatsmannskaper gjennomgår som en del av sitt årlige trenings- og godkjenningsprogram. Treningen er nødvendig for at politiet og de andre nødetatene skal være best mulig rustet til å håndtere de mest alvorlige og krevende oppdragene, sier politioverbetjent Geir Strømnes ved taktisk avdeling i geografisk driftsenhet Follo-Østfold i Øst politidistrikt.

For publikum vil øvingsaktiviteten innebære økt synlig nødetatspersonell i bybildet. Videre vil man kunne oppleve en god del utrykningskjøretøy under utrykning, og noe trafikale utfordringer rundt Amfi Moss, mens øvelsene pågår.

- Øvingsområdet vil bli merket med øvingsskilt og personell iført refleksvester vil passe på at publikum ikke kommer inn i øvingsområdet. Deler av Domustaket vil blir brukt til parkering for nødetatene, sier Strømnes.

Han legger til: - I nærheten av øvingsområdet vil det kunne høres smell, skytelyder og skrik fra personer som spiller skadd, men øvelsen er selvsagt ikke farlig for publikum.

---------------------------------------------------------------------------------------

Priv til red:

Pressekontakter:
Politiførstebetjent Henning Solbakk Dahl taktisk avdeling, geografisk driftsenhet Follo-Østfold - tlf 911 82 465