Den fornærmede er hjemmehørende på Hvaler-Fredrikstadområdet og pårørende er kontaktet. Det er gjort beslag i boligen til mannen som skal sendes til analyse.

Politiet kan ikke utelukke at den fornærmede har kjøpt metanolholdig sprit lokalt. Politiet anmoder på det sterkeste at innbyggerne hverken kjøper og drikker sprit av ukjent opphav.

Dersom du kjenner symptomer på metanolforgifting er det viktig å oppsøke helsehjelp snarest.

Har du kunnskap om saken, ønsker politiet å snakke med deg.

Tips mottas på 64994062.

---------------------------

PRIV TIL RED.

Geir Willadsen, Seksjonsleder etterforskning Fredrikstad politistasjonsdistrikt, er tilgjengelig på tlf. 64995495 fra kl.16-17