Parallelt med økningen i antall anmeldelser, ser vi en reduksjon i oppklaringsprosenten. Særlig gjelder dette oppklaringsprosenten innenfor økonomisk kriminalitet, som har falt fra 40 prosent til 24,5 prosent.

Utfordrer oss
- En årsak er at det er særlig utfordrende å identifisere gjerningspersoner i nettbedragerier. De opererer ofte fra utlandet, på tjenester som er krevende å få ut informasjon fra, og sprer sin aktivitet på ofre over hele landet eller flere land. De blir stadig mer profesjonelle og avanserte i sine metoder, opplyser visepolitimester i Øst politidistrikt, Geir Solem og utdyper: - Disse sakene utfordrer oss på flere måter. De stiller større krav til samhandling og koordinering, oppdatert kompetanse, nye virkemidler og ikke minst et annet fokus på forebygging. Vi må opparbeide oss kunnskap om aktuelle sårbarheter og hva som muliggjør denne kriminaliteten, og aktivt sette den enkelte innbygger og virksomhet i stand til å beskytte seg selv og sine tjenester, sier han.

Anmeld!
På grunn av økt omfang og kompleksitet må politiet prioritere de mest alvorlige bedragerisakene.
- Våre etterforskningskapasiteter og tekniske ressurser er knappe og vi kan derfor ikke etterforske alle sakene, men; Er du først blitt svindlet – meld ifra til politiet, oppfordrer Solem. Anmeldelse er en viktig inngang for å få vurdert saken og om saken bør sees i sammenheng med andre tilsvarende saker. Selv om disse sakene oftere blir henlagt, er det viktig at de anmeldes fordi det gir politiet fenomenkunnskap som igjen deles med innbyggerne slik at hver og en kan ta sine forhåndsregler. Eldre er en utsatt målgruppe. Dersom du kjenner noen som er i denne målgruppen så snakk med dem og forklar hva de skal gjøre for å forhindre å bli svindlet.
- Den mest effektive måten å stoppe et svindelforsøk på, er gjennom kunnskap om hvordan man kan bli lurt, og at virksomheter som er del av de verdikjedene som utnyttes tar sitt ansvar for å sikre tjenestene de tilbyr innbyggerne, sier Solem. 

Sofistikerte metoder

Metodene for å lure deg og meg blir stadig mer sofistikerte, og det kan være krevende å oppdage at en er i ferd med å bli svindlet. Senest i forrige uke ble Nettpatruljen i Øst politidistrikt oppmerksom på en svindelsak der er person, som hadde hatt en legetime, fikk tilsendt en faktura i etterkant for behandlingen. Fakturaen så helt identisk ut med tilsvarende faktura fra samme legekontor, men viste seg å være fra en svindler.
- Det er fort gjort å akseptere en regning eller en forespørsel via SMS eller e-post som helt reell og seriøs. Ta gjerne en ekstra sjekk opp mot avsender, dobbeltsjekk både telefonnummer og e-post adresse. Følg med på politiets sider på Facebook  hvor vi deler informasjon om fenomener og modus, råder Solem og viser til politiets egne råd mot ID-tyveri og svindel.

Straffesakstall