Hendelsen fant sted da en kjenning av politiet forsøkte å unndra seg kontroll. Politiet var på stedet med flere patruljer, inkludert en hundepatrulje som ble brukt for å finne mannen.

- Etterhvert ankommer mannens bror på stedet. Underveis blir det en høylytt og amper stemning, hvor hunden biter mannens bror, sier politiinspektør Tommy Brøske, leder av geografisk driftsenhet Follo-Østfold. 

En politihund er et av politiets maktmidler som kan benyttes når det er nødvendig og forsvarlig.

- I slike situasjoner er det på generelt grunnlag viktig at den enkelte etterkommer politiets instruksjoner og pålegg, sier Brøske.

Hendelsen er diskutert og vurdert internt. Øst politidistrikt forholder seg til at vedkommende som er blitt bitt, har anmeldt forholdet til Spesialenheten for politisaker.