Etter planen skulle utvalget levere en evalueringsrapport seks måneder etter arbeidets oppstart. Utvalget har bedt om mer tid til å fullføre arbeidet, og har på bakgrunn av dette fått utsatt fristen.

Det tas sikte på en fremleggelse av utvalgets rapport i løpet av juni. Politidirektoratet vil komme tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt for fremleggelsen.