Tidlig onsdag morgen, 15. mars, gikk Kripos og en rekke politidistrikt til aksjon.

– Kripos har pågrepet og siktet seks personer for grov narkotikaforbrytelse. Dette er personer vi mener har sentrale posisjoner i kriminelle nettverk som importerer store mengder narkotika til Norge, sier Nora Pedersen, politiadvokat i Kripos.

Til sammen er 15 personer pågrepet og siktet. Kripos har siktet seks personer, Oslo, Trøndelag og Øst politidistrikt har pågrepet og siktet til sammen ni personer. Alle er siktet for grov narkotikaforbrytelse.

SKyECC

Bakgrunnen for aksjonene er et godt internasjonalt politisamarbeid. I dette samarbeidet har norsk politi fått tilgang på store mengder kommunikasjon mellom kriminelle.

– Aksjonene er et resultat av en målrettet satsning over tid fra norsk politi mot bakmenn i norske kriminelle nettverk, sier Kristin Kvigne, sjefen for Kripos.

Politiets trusselvurdering (PTV) ble lagt fram tirsdag denne uken. I den peker politiet på at norske kriminelle nettverk samarbeider tett med kriminelle nettverk i utlandet.

– Satt på spissen er det velferdsstaten vår som står på spill dersom de kriminelle nettverkene får fritt spillerom, sier Kvigne.

Flere av de siktede er varetektsfengslet eller vil bli fremstilt for fengsling i løpet kort tid.

En annen kriminalitetstrussel som trekkes fram i PTV er at kriminelle selger tjenester til andre kriminelle. Slik kjøp og salg av kriminelle tjenester ser vi også i etterforskningene som i dag har ført til pågripelser.

– I etterforskningen ser vi at kriminelle spesialister som torpedoer, pengevekslere og transportører selger sine tjenester. Det viser at de kriminelle nettverkene blir mer profesjonelle og mer uoversiktlige. Det er en utvikling vi følger tett, sier Kvigne.