I etterkant ble det stilt flere spørsmål til politiets håndtering av saken. Øst politidistrikt sendte derfor i januar 2022 saken over til Spesialenheten for politisaker for en objektiv og grundig vurdering av alle faktiske og juridiske forhold.

- På vegne av Øst politidistriktet vil jeg beklage ovenfor kvinnen at vi har delt taushetsbelagt opplysninger med Eidsvoll kommune, sier politimester Ida Melbo Øystese.

- Jeg er lettet over at Spesialenheten har henlagt sakene rettet mot våre medarbeidere som intet straffbart bevist. Det er imidlertid beklagelig at distriktet på det tidspunktet ikke hadde tilfredsstillende rutiner for behandling av anmodninger om utlevering av registeropplysninger. Vi satte derfor umiddelbart i gang et arbeid med å forbedre våre rutiner og retningslinjer for å hindre tilsvarende feil, sier hun.

- Jeg stiller meg derfor bak Spesialenhetens vurdering og foreløpige påtalevedtak om foretaksstraff, sier politimester Ida Melbo Øystese.

Øst politidistrikt har ingen ytterligere kommentar til saken.