Oppdatert informasjon lørdag 01. april klokken 14:20:

Troms politidistrikt kan bekrefte at det var en mannlig skiturist fra Slovenia i 40-årene som omkom i snøskredet ved Tverrelva på Storslett. Han var en del av et turfølge på seks personer.

 

Politiet kan bekrefte at det var en norsk mann og kvinne i 60-årene hjemmeboende på Reinøya som omkom i snøskredet som gikk der.

 

Politiet kan bekrefte at en mannlig skiturist fra Italia i 30-årene omkom i snøskredet ved Kavringtinden i Lyngen. Han var en del av et turfølge på fem personer.

 

Informasjon gitt 31. mars:

Snøskred på Storslett, en person bekreftet omkommet
Kl. 17.57 fikk vi melding om snøskred ved Tverrelva på Storslett der en person nå er bekreftet omkommet. Vedkommende var en del av et større utenlandsk reisefølge. En annen person i turfølget som var på stedet lokaliserte vedkommende og varslet nødetatene.

Fem personer tatt av skred i Kvalvikdalen i Lyngen
Kl. 14.46 kom det inn melding til politiet om at det var gått et skred i Kvalvikdalen i Lyngen. Det var fem personer med utenlandsk opprinnelse som var på skitur.

Troms politidistrikt kan bekrefte at en person er funnet omkommet, en er skadet og er evakuert med helikopter. De gjenværende blir nå evakuert. Vi vil nå jobbe med å få bekreftet identitet, kontakte ambassaden og sørge for å kontakte pårørende i hjemlandet.

Redningshelikopteret har vært involvert og det har vært ressurser fra Røde kors og Norske redningshunder som har bistått i operasjonen. Innsatsleder fra politiet er på stedet og koordinerer hendelsen.


To personer omkommet i skred på Reinøya
Kl. 15.10 fikk politiet inn melding om at det var gått et skred der et hus ble tatt og ført på sjøen ved Grøtnesdalen på Reinøya. Troms politidistrikt kan bekrefte at to personer er funnet omkommet og de pårørende er varslet. Det var et stort gårdsbruk, der hus og fjøs ble tatt av skredet. Hovedredningssentralen har koordinert aksjonen fra sjøen og vi viser til de for mer informasjon.

Evakuering av øvrige boliger og fritidsboliger fra Sæterelva til Grøtneselva
På grunn av ekstremt stor skredfare og etter råd fra skredmyndigheter har politimesteren i Troms i ettermiddag besluttet å evakuere alle boliger og fritidsboliger fra Sæterelva og inn til Grøtneselva.

Fjøs tatt av skred i Manndalen
Hendelsen skjedde på Samuelsberg, dyr antatt skadet. Det er snakk om ca. 100 kyr. Mattilsynet er varslet og følger opp saken med kommunen.

Øvrig oppfordring
Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.