– Hendelsen i Steinkjer er alvorlig. Motivet for handlingen er foreløpig ukjent, og situasjonen fremstår uavklart. Vi har derfor besluttet å innføre midlertidig nasjonal bevæpning, frem til vi har et tydeligere bilde av situasjonen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Vi følger situasjonen nøye, og det pågår nå et etterretnings- og etterforskningssamarbeid mellom politiet og PST (Politiets sikkerhetstjeneste).