Den midlertidige bevæpningen ble innført som et tiltak for å øke politiets beredskap i forbindelse med en svært alvorlig hendelse og en uavklart situasjon.

- Den pågående etterforskningen har gitt oss informasjon og bedre oversikt og det er besluttet å avslutte den midlertidige bevæpningen. Ordre om bevæpning kan gis når det er nødvendig for å håndtere en alvorlig trusselsituasjon, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.