Siktelsen lyder på drapsforsøk overfor politibetjenten samt trusler og vold mot politiet.

Siktede har samtykket i fengsling i fire uker. Han har videre samtykket i kontorforretning som innebærer at saken avgjøres uten hans tilstedeværelse. Det er kun dommer som vil være til stede i Buskerud tingrett. Siktede er fortsatt under helsevesenets omsorg.

Politimannen som var i nærkontakt med gjerningspersonen er ikke fysisk skadet, men uniform og verneutstyr er påført skader som følge av gjerningspersonens knivbruk.

Siktede har fått oppnevnt advokat Ketil Magnus Berg som forsvarer.