- Politiet fikk søndag 16.april melding fra en turgåer om funn av gjenstander i et skogsområde, som kunne knyttes til savnede Raymond Johanssen. Politiet iverksatte på bakgrunn av dette søk i området, og gjorde mandag ettermiddag funn av en død person i nærheten av gjenstandene som var funnet, sier politiadvokat Sondre Kristian Halvorsen i Agder politidistrikt.

Avdøde er ikke identifisert, men det er grunn til å tro at det er savnede Raymond Johanssen fra Søgne som er funnet. Raymond Johanssen ble formelt meldt savnet den 20. oktober 2021.

- Gjenstander på funnstedet gir grunn til å tro at det er den savnede Raymond Johanssen som er funnet, sier Halvorsen.

Pårørende til Raymond Johanssen er varslet om funnet.

Avdøde vil bli sendt til obduksjon, både for å bekrefte identitet, men også om mulig fastslå dødsårsak.

- Det er per nå begrenset hvor mye informasjon politiet kan gi om funnet. Agder politidistrikt har etterforsket forsvinningen av Raymond Johanssen siden oktober 2021, og det er ikke noe konkret i etterforskningsmaterialet så langt som tilsier at han er utsatt for en straffbar handling. Opplysningene knyttet til funnet så langt gir grunn til å tro at vi står overfor en ulykke med et tragisk utfall, sier Halvorsen.

 

Media

Politiadvokat Sondre Kristian Halvorsen er Agder politidistrikts talsperson i saken, og kan kontaktes på telefon 404 42 240 (ikke sms).