.

- Vi er veldig fornøyd med at vi har fått dom i en sak som gjelder deling av voldsvideo i sosiale medier. Denne saken viser oss at deling av video kan ramme flere enn de som er involvert i videoen, sier politiadvokat Johannes Hafsahl.

Videoen som ble delt både usladdet og sladdet førte til at en av personene i videoen som bare var 13 år, fikk massiv hets og trusler over flere uker. I en periode måtte familien flytte hjemmefra og barna i familien måtte ha politieskorte til og fra fotballtreninger.

- Dette viser at deling av videoer i sosiale medier kan få enorme konsekvenser for enkelte, som igjen betyr at det er viktig at vi i Nettpatruljen jobber med slike saker og velger å anmelde og følge opp disse sakene, sier leder for Nettpatruljen i Oslo, Anne Katrin Storsveen Oppegaard.

Delte video med venner på Snapchat

1 august 2022 startet det hele. Da ble en 12 år gammel gutt utsatt for kroppskrenkelse i et annet politidistrikt. Gjerningspersonen som utførte handlingen var en gutt på 13 år. Gutten på 13 år som utsatte 12 åringen for vold, filmet selv hendelsen og delte videoen med en liten gruppe venner på sin Snapchat. I løpet av kort tid ble filmen spredt på flere sosiale medier i Norge, Sverige og Danmark. Den ble delt i usladdet og sladdet versjon. Selve voldshendelsen ble anmeldt til politiet av den fornærmede i videoen, men henlagt fordi mistenkte i saken var under strafferettslig alder.

Videoen fikk massiv oppmerksomhet og vekket sterke følelser hos mange, noe som førte til at den 13 år gamle gutten som hadde utført voldshandlingen og hele hans familie ble utsatt for trusler over en periode på to uker. De måtte flytte fra sitt eget hjem, og trengte hjelp fra politiet for å kunne delta på treninger. Gutten på 12 år som hadde blitt utsatt for vold i filmen, opplevde det som svært belastende og krenkende at «alle» kunne se en video der han blir utsatt for vold.

Nettpatruljen i Oslo tar saken

Fordi filmen ble delt i sosiale medier fikk Nettpatruljen flere tips om delingen av videoen.

- Vi fant frem til at tre profilerte personer med mange følgere hadde delt videoen på sine åpne Facebook og Tik Tok kanaler. Da startet vi arbeidet med å ta direkte kontakt med disse tre, og vi benyttet media for å spre budskapet der vi oppfordret til ikke å dele videoen videre, forteller Anne Katrin.

Nettpatruljen valgte også å anmelde de samme tre personene for deling av voldsvideoen.

- Dette gjorde vi fordi deling av video i sosiale medier kan få alvorlige konsekvenser for de involverte. Denne saken forteller nettopp en slik historie. Mange tenker at slike videoer kun får konsekvenser for den som utsettes for en voldshandling, men i denne saken ble også gjerningspersonen og hele hans familie utsatt for trusler og hets, sier Anne Katrin.

Anmeldelsene førte 31. mars til at en av personene ble dømt til betinget fengsel i 21 dager og en bot på kr. 10.000, og må i tillegg betale kr. 10.000 kroner i erstatning til den fornærmede i videoen. En annen av de anmeldte fikk påtaleunnlatelse i Sør-Øst politidistrikt, mens den tredje anmeldelsen ble henlagt i Oslo politidistrikt.

Godt samarbeid

Tips til Nettpatruljen i Oslo, godt politiarbeid og internt samarbeid med jurister i enhet sentrum førte til at denne saken ble tatt videre til rettslig avgjørelse, og dom.

- Det er avgjørende å få rettskraftige dommer i saker om deling av video i sosiale medier. Vi må ta slike saker på alvor, sier Johannes.

- Vi som har jobbet med denne saken har vært med og bidra til å skape rettspraksis på et svært viktig område. Vi håper vi også får mer rettspraksis i flere saker, sier Anne Katrin.

De to guttene fra videoen som ble delt, har fått tett oppfølging av sitt politidistrikt.

- Etter forholdene har begge guttene det bra i dag, sier Anne Katrin.

Personen er dømt etter

Straffeloven § 267a deling av krenkende bilder mv.

For uberettiget å ha gjort tilgjengelig for en annen film av krenkende karakter, for eksempel av noen som utsettes for vold eller andre ydmykelser.