Hvis den som skylder penger ikke gjør opp for seg, kan namsmannen tvangsinndrive kravet på dine vegne. Da må du først sende en såkalt utleggsbegjæring. Denne har tidligere kun vært mulig å sende som et papirdokument i posten.  Nå tilbyr namsmannen privatpersoner å opprette og sende denne digitalt via Mine saker på politiet.no.

Mine saker er en personlig tjeneste som krever innlogging med for eksempel MinID. Etter at begjæringen er fylt ut, får du et saksnummer som kan brukes til å følge videre saksgang.

Begjære utleggsforretning – Politiet.no

Bildet viser et flytskjema for hvordan du oppretter  utleggsbegjæring. Skjemaet har syv punkter: Veiledning, saksøker, saksøkte, namsmann, grunnlaget for kravet, beregning av kravet og send inn.
Brukeren får informasjon og støtte underveis i opprettelsen av utleggsbegjæringen slik at den blir riktig utfylt første gang

− Vi håper brukerne våre opplever dette som en langt enklere, raskere og mer oversiktlig løsning, sier Roger Bjerke, leder for Styringsavdelingen i Politidirektoratet.

Øker servicen med digitale tjenester

Politiet jobber kontinuerlig for å øke antall digitale tjenester. I løpet av de siste årene har politiet lansert flere digitale løsninger for kommunikasjon med namsmannen som bidrar til å øke servicen og gjøre kontakten med innbyggerne enklere og mer effektiv.

Eksempler på digitalisering: 

  • Digital utsendelse av brev til privatpersoner og virksomheter i forliks- og utleggsaker
  • Selvbetjeningsportalen "Mine saker" på politiet.no, hvor privatpersoner kan se sine saker, med alle inngående og utgående brev som de er registrert som avsender eller mottaker av. De kan også sende henvendelse på sak.

−  Vi jobber nå med å få på plass tilsvarende løsning for virksomheter, og i neste omgang prosessfullmektiger. I tillegg pågår arbeid med å digitalisere arbeidsprosesser i forliksrådet, opplyser Bjerke.

Fremtidens innkreving

For å tilby ytterligere forbedringer for brukerne, er det behov for å samhandle på tvers av etater.

− I dag er utfordringen at de ulike innkrevingsmyndighetene har ulike løsninger og gjerne også fremmer ulike krav. Gjennom det tverretatlige programmet "Fremtidens innkreving" samarbeider politiet med Skatteetaten, Nav, Lånekassen og Brønnøysundregistrene om å få på plass gode løsninger som setter brukernes behov i sentrum, avslutter Roger Bjerke.

Mer om satsingen finner du her https://www.skatteetaten.no/fremtidensinnkreving/